Thời gian qua, mặc dù được yêu cầu thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa điểm”, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát hiện các ca nhiễm vẫn tiếp tục hoạt động.

Để đảm bảo thực hiện 2 phương án trên theo đúng hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được tổ chức sản xuất khi đảm bảo toàn bộ người lao động có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Còn khi doanh nghiệp phát hiện có dịch bệnh phải lập tức dừng sản xuất ngay, không để lây lan.

Đối với doanh nghiệp “3 tại chỗ” khi phát hiện các ca F0 hoặc nghi nhiễm qua xét nghiệm phải tạm thời dừng ngay hoạt động sản xuất và thực hiện ngay phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định. Khi tổ chức xét nghiệm, doanh nghiệp phải có thông báo cho cơ quan y tế phường, xã hoặc trung tâm y tế địa phương nơi doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Như đã phản ánh, nhiều doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” – cùng ăn, cùng ở, cùng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát sinh các ổ dịch nhiễm COVID-19 trong nhà máy. Trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” buộc phải tạm thời ngừng sản xuất để bảo vệ sức khỏe cho công nhân.

Nguồn: https://vtv.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-3-tai-cho-phai-dung-san-xuat-ngay-neu-phat-hien-dich-benh-20210731052227919.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

8087245115