Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các địa phương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chủ động, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và thống nhất với các cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 3100/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19.

Cơ quan này lưu ý, đối với cơ sở khám, chữa bệnh chuyển đổi công năng để điều trị người bệnh mắc COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán theo quy định về chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí để khám và điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh; không bao gồm các chi phí để khám, chữa bệnh COVID-19 theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành theo Quyết định 3416/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Đối với bệnh viện dã chiến mới thành lập, Bảo hiểm xã hội tổ chức ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở được giao quản lý bệnh viện dã chiến để khám, chữa bệnh. Thống nhất với Sở Y tế để xác định tạm thời hạng bệnh viện và thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế như đối với bệnh viện chuyển đổi công năng. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế khẩn trương thực hiện thủ tục xếp hạng; cấp mã đối với bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế.

Bảo hiểm xã hội địa phương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thống nhất với cơ sở khám, chữa bệnh được giao quản lý bệnh viện dã chiến về danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, danh sách nhân viên y tế hành nghề tại bệnh viện dã chiến, kể cả đội ngũ nhân viên y tế được hỗ trợ, tăng cường từ nơi khác đến; xác định số giường thực tế theo các khoa, phòng điều trị để cơ quan Bảo hiểm xã hội làm căn cứ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Y tế thống nhất phương án cung ứng đủ thuốc, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ưu tiên việc điều tiết hoặc mua bổ sung thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung, khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung, hạn chế tối đa việc giao cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu trong giai đoạn này để giảm bớt áp lực cho cơ sở. Việc trích chuyển dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trong quá trình khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Cụ thể, với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến; phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên.

Người bệnh bảo hiểm y tế được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định. Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.

Nguồn: https://vtv.vn/xa-hoi/tuyet-doi-khong-de-nguoi-benh-phai-tu-chi-tra-chi-phi-kham-chua-benh-thuoc-pham-vi-quyen-loi-bhyt-20210731051255413.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

8087245115